Yaşar Kemal: De­mok­ra­si bir ge­rek­sin­me­dir. De­mok­ra­si bir den­ge dü­ze­ni­dir.

Mr Yasar KEMAL's written message, Conference's Patron

Yaşar Kemal

Sevgili dostlar,

Çok uzun yıllardır gerçek demokrasinin, barışın özlemini çekiyoruz. Bugün barışın dilini oluşturma aşamasına yaklaştık. Daha işin sonuna gelmiş değiliz. Hatalar bizi uçurumun başına kadar da götürebilir.

Bugüne kadar çok ha­ta­lar yapıldı ama umut­suz­lu­ğa düş­me­nin bir ge­re­ği yok. Bugün insan olarak gücümüzü yaşadığımız toprağın doğa ve kültür çeşitliliğinden aldığımızın bilincine daha fazla varılıyor. Demokrasinin temeli olan hukuk devletinde dostlar, düşmanlar olmadığının, haklar ve sorumluluklar olduğunun bilincine daha fazla varılıyor.

Bi­ze gereken de­mok­ra­si­ci­lik oy­na­ma­ya kal­kı­şmadan, de­mok­ra­si kis­ve­si al­tın­da­ hiç bir gay­ri in­sa­ni bas­kı dü­ze­ni sürdürmeyen de­mok­ra­tik bir dü­ze­nin ku­rul­ma­sı için aklımızla, yüreğimizle el ele ve­rmektir. De­mok­ra­si bir ge­rek­sin­me­dir. De­mok­ra­si bir den­ge dü­ze­ni­dir. İnsanların onuruyla yaşadığı, kimsenin temel insan haklarından yoksun bırakılmadığı bir düzendir. Onuruyla yaşamak, kendi dilini ve kültürünü de onurla taşımak ve yaşatmak demektir. Bu temel bir insan hakkıdır.

Bir ülke insanları insanca yaşamayı, mutluluğu, güzelliği seçecekse, bu evrensel insan haklarından, düşünce özgürlüğünden geçer. Bir ülkede yaşayan herkesin diline, dinine, tüm insan haklarına sahip olduğu, onuruyla yaşadığı gerçek bir demokraside çözülmeyecek sorun yoktur. Ben büyük maceralardan geçerek gelmiş bu halkların, Kürtlerin, Türklerin tüm Anadolu halklarının bütün olumsuzluklarının üstesinden gelerek sağlıklı bir gelecek kurabileceğine inanıyorum.

Yaşar Kemal

29.12.2013

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON

"THE EUROPEAN UNION, TURKEY AND THE KURDS"

Turkey, the Kurds and the Imrali Peace Process:

An Historic Opportunity


Brussels, 4th December 2013

Brussels, European Parliament, 4th & 5th of December 2013

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *